Ukrainian Weddings Exhibit Home
Ukrainian Weddings Exhibit Home

Bibliography
 


Belichko, Iurii and V'iunyk, Andrii. Ukraïns'ke narodne vesillia : v tvorakh ukrains'koho rosiis'koho ta pol's'koho obrazotvorchoho mystetstva XVIII-XX. Kyiv: Mystetstvo, 1970.

Berezovs'kyi, Ivan P., ed. Vesil'ni pisni. Kyiv: Dnipro, 1988. Borysenko, Valentyna K. Vesil'ni zvychai ta obriady na Ukraini: istoryko-etnohrafichne doslidzhennia. Kyiv: Naukova dumka, 1988.

Borysenko, Valentyna K. Nova vesil'na obriadovist' u suchasnomu seli: na materialakh pivdenno- skhidnykh raioniv Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, 1979.

Bugera, Ivan. Ukrains'ke vesillia na Lemkivshchyni. L'viv, 1936.

Kravets', Olena M. Simeinyi pobut i zvychai ukrains'koho narodu: istoryko-etnohrafichnyi narys. Kyiv: Naukova dumka, 1966.

Kimpinska-Tatsiun, Oleksandra. Vesilni obriady i zvychai v Sokal'shchyni. Winnipeg: [O. Kimpinska-Tatsiun], 1965.

Kosmina, Tamara V. Ukains'ke vesil'ne vbrannia: etnohrafichni rekonstruktsii. Kyiv: Mystetstvo, 1989.

Marushchak, Lesia. "The Ukrainian wedding." Thesis (MA), University of Saskatchewan, 1985.

Mel'nychuk, Iaroslav. Na vesil'nyi rushnychok, na sviatkovyi obrus : ukrains'ki vesil'ni tradytsii, zvychai, obriady, dobir strav, vorozhinnia, prykmety, horoskopy, testy. L'viv: Krai, 1997.

Mysevych, Ostap. Ukrains'kyi vesil'nyi obriad u Boikivshchyni. L'viv: Nash Lemko, 1937.

Shubravs'ka, M. M. Vesillia u dvokh knyhakh. Kyiv: Naukova dumka, 1970.

Shubravs'ka, M. M. Vesil'ni pisni u dvokh knyhakh. Kyiv: Naukova dumka, 1982.

Sydor-Chartoryis'kyi, Mykola. Ukrains'ke vesillia. 1971.

Tantsiura, Hnat. Vesillia v seli Ziatkivtsiakh. Kyiv: Redaktsiia chasopysu "Narodoznavstvo", 1998.

Vovk, Khvedir. Studii z ukrains'koi etnohrafii ta antropolohii. New York: Hoverlia, 1976.

Zalowski, Kathryn Ahaphia. "Ukrainian wedding songs against their ritualistic background." Thesis (MA), Wayne State University, Dept. of East European Studies, 1958.

Zdoroveha, N. I. Narysy narodnoi vesil'noi obriadovosti na Ukraini. Kyiv, Naukova dumka, 1974.

 

Wedding Bread Photo


Folklore Archives Logo

University of Alberta    University of Alberta Museums and Collections Services

Edmonton, AB Canada